ویژگی های واجدین شرایط برنامه اسپانسرشیپ والدین در کانادا

  • شهروندان و ساکنین دائم کانادا
  • دارای حداقل 18 سال سن
  • دارای درآمد بیش از حد متوسط که بر اساس تعداد خانواده بررسی می شود
  • تعهد اسپانسر مبنی بر حمایت مالی اسپانسر شونده به مدت 20 سال
  • اگر اسپانسرکننده ساکن کبک است، مستلزم امضای تعهد دیگری با استان کبک خواهد بود.

 برگرفته از وب سایت اداره مهاجرت کانادا به نقل از

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments