✅ دعوت از ۲۹۶ متقاضی در جدیدترین پذیرش منیتوبا

✅ استان منیتوبا مورخ دوازدهم فوریه 2021 جدیدترین پذیرش مرتبط با برنامه مهاجرت استانی خود را برگزار کرد و برای 296 متقاضی توصیه نامه یا LAA برای تقاضا جهت انتخاب شدن از طرف استان صادر کرده است. این سومین پذیرش منیتوبا از ابتدای سال جاری تا کنون بوده است.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments