سریع ترین و با صرفه ترین روش مهاجرت و دریافت اقامت دائم در کمترین زمان استارت آپ یک روش جدید مهاجرت برای متقاضیانی است که یا دارای پروژه های نو و سازنده هستند و یا در پی دریافت کارت اقامت دائم برای خود و کلیه ی اعضای خانواده می باشند